frirum  Dennis Larsen arkitekt maa, Dybbølsgade 38 3th, 1721 København V, TLF.: 28187242, dennis@frirum.dk

   
 
 
     

Hædrende omtale i Europan 10

Rudkøbing Havn - Byens mødested

En genfortolkning af strandengen mellem byen og havet danner ramme om en fornyelse af Rudkøbing Havn.Hvor havnens oprindelige funktioner forsvinder vokser strandengen frem og genskaber forbindelsen mellem byen og havet. Strandengens åbne grønne landskab giver plads til havnens mange funktioner og nye fritidstilbud.
En ny promenade samler havnens mange aktiviteter og kulturmiljøer. Hermed skabes et nutidens bystrøg, der giver byens borgere adgang til havnen. Som små enklaver i det nye maritime landskab kan havnens forskellige kulturmiljøer udvikles med hver deres karakteristika og med tiden fortættes med nye boliger, erhverv og ferieboliger.
På havnepladsen, i mødet mellem havnen og byens gamle indkøbsstrøg opstår byens nye centrum, hvor den gamle kornsilo bevares og omdannes til Langelands nye kulturelle fyrtårn.
Bæredygtighed er implementeret på flere niveauer og bygger på strategiske overvejelser om genbrug af eksisterende strukturer og kulturmiljøer og hvordan havnen bliver et sted med stor social mangfoldighed.

 
Team:  Maria Thye-Petersen, Marie Ørsted Larsen, Martin Thue Jacobsen, Dennis Larsen